De student

De student komt hier voor schoolopdrachten, werkervaring en/of examens. Vereis hiervoor is:

  • De juiste opleiding
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Een Praktijk Overeenkomst (POK)
  • Een ondertekende afsprakenlijst; waarin de vereiste werkhouding wordt beschreven, zowel de werkhouding in stagetaken als de werkhouding in de schooltaken op stage. Tevens wordt er in deze afsprakenlijst ook beschreven wat de student van de BPV-begeleider kan en mag verwachten.
  • Er is een proefperiode van 3 weken, zowel voor BPV-plaats als voor de student.
  • Voorafgaand aan de BPV periode schrijft de student een stukje, inclusief foto, waarin hij/zij zich voorstelt aan de ouders en kinderen.
  • De student maakt een Praktijk Ontwikkelings Plan (POP) waarin 3 ontwikkelingen van de student staan beschreven waarin hij/zij wil leren/groeien tijdens de stageperiode.

Onder deze voorwaarden wordt er een student aangenomen als stagiair en mag hij/zij werkervaring bij Feikje’s Berneplak op komen doen.

Neem contact op