Ouderbetrokkenheid

Bij Feikje’s Berneplak staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Samen met de ouders neem je deel aan de opvoeding van hún kind. Hier wordt veel tijd in geïnvesteerd door o.a.: ouderavonden, thuisbezoeken, gezinsuitjes, themakrantjes, afgeschermde facebookgroep met dagelijkse foto verslagjes en mogelijkheid tot het in contact komen met andere gezinnen binnen de opvang en uiteraard is er veel aandacht voor gesprek tijdens de overdracht momenten. De ouders worden geprikkeld actief mee te denken en te blijven communiceren over de opvoeding van hún kind. Op deze manier creëert Feikje’s Berneplak een open en duidelijke communicatie en wordt er een goede band tussen ouders en leidster gestimuleerd ten bate van hún kind.