Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Feikje’s Berneplak werkt met een eigen ontwikkelde manier van werken met VVE-gerichte thema’s en activiteiten. De reden dat er niet met een bestaande methode wordt gewerkt is dat Feikje’s Berneplak niet vast wil zitten aan een vastgelegd thema en activiteiten programma.

De activiteiten sluiten aan bij de thema’s en de belevingswereld van de kinderen. Daarbij worden er ook nieuwe activiteiten en onderwerpen aangeboden om de ontwikkeling van de kinderen nieuwe impulsen te bieden.

De ontwikkeling die de kinderen doormaken met deze manier van werken wordt nauwlettend gevolgd middels een kind-volgsysteem, waarin de kinderen periodiek worden geobserveerd en vastgelegd. Dit kindvolgsysteem is ten allen tijde inzichtelijk voor de ouders. Wanneer er zorgen ontstaan over een bepaalde ontwikkeling wordt dit met de ouders besproken.

De thema’s komen overeen met de standaard hoofdthema’s die in bepaalde methodes naar voren komen, maar dan wel op een manier en in de tijd die bij de kinderen en de groep past. Hiermee komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde en kunnen kinderen met een mooie basis aan kennis doorstromen naar het basisonderwijs.