Kindvolgsysteem

Het kindvolgsysteem die Feikje’s Berneplak hanteert is gebaseerd op de observatie methoden en kindvolgsystemen van de methode KIJK. Echter is deze bij Feikje’s Berneplak omgevormd naar “Kijk eens wat ik allemaal kan!” observatielijsten. Per ontwikkelingsgebied staan een aantal punten beschreven waarbij aangegeven kan worden of het kind deze inmiddels kan of nog mee bezig is of nog niet onder de knie heeft. Na ieder ontwikkelingsgebied wordt er kort een toelichting gegeven. Zo krijgt iedereen een mooi helder beeld van wat de rode lijdraad is, wat je mag verwachten van een kind op een bepaalde leeftijd. Ieder kind is een individu en ieder kind zal zich op een andere manier ontwikkelen. Door te stimuleren en te monitoren blijf je je hier goed bewust van. Daarnaast is het een goede manier om eventuele problemen tijdig te signaleren en indien nodig actie te ondernemen.

Het kindvolgsysteem brengt niet alleen de ontwikkeling per kind in kaart, maar ook de sociale ontwikkelingen in de groep. Deze zijn ten allen tijde inzichtelijk voor de ouders op de opvang locatie en worden tijdens de jaarlijkse ouderavond thuisbezoeken uitvoerig besproken.