Meertaligheid

Bij Feikje’s Berneplak wordt de opvang in de talen Frysk en Nederlands verzorgd.

Frysk is de voertaal en Nederlands komt ook rijkelijk aan bod tijdens de dagelijkse rituelen en activiteiten. Zo tracht Feikje’s Berneplak bewust het meertalig functioneren van het jonge kind te stimuleren en hiermee ook op de gezinssituaties in te spelen.

Ouders worden in dit proces betrokken en krijgen de nodige informatie middels taalgroeimeters, folders, informatieboekjes, krantenknipsels en links naar websites over de meerwaarde van meertalig opvoeden.