Pedagogisch beleid

Feikje’s Berneplak is een professionele vorm van gastouderopvang, hierna genoemd als kleinschalige kinderopvang. Binnen deze vorm van opvang wordt in een huiselijk model de opvang verleend aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang in overleg.

Feikje’s Berneplak werkt volgens een zogeheten “verticale leeftijdsopbouw”. Dat wil zeggen dat binnen de groep opvangkinderen in leeftijd variëren tussen de 0 tot 4 jaar. Er zijn en enkele 4 tot 8 jarige kinderen. Daarin wordt rekening gehouden met de normering van het aantal aanwezige kinderen, zodat deze in verhouding staat met de toegestane
kind-aantallen:

  • Maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar
  • Maximaal 2 baby’s onder de 1 jaar
  • Maximaal 6 kinderen wanneer er minimaal 1 kind 4 jaar of ouder is.

Kinderopvang in welke vorm dan ook is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen de verzorging en opvoeding van hun meest dierbare bezit toe aan een professionele buitenstaander van het gezin. Hierbij is het uitermate belangrijk hele duidelijke afspraken te maken, kwaliteit te kunnen verantwoorden, waarborgen en bovenal een goed vertrouwd gevoel bij de ouders te creëren om voor deze opvang voor hun kind te kiezen. Hierin onderscheid Feikje’s Berneplak zich van het stoffige “oppas” imago van de gastouder.

Het pedagogisch beleid geeft richting aan het dagelijks handelen binnen de kleinschalige kinderopvang. Het pedagogisch beleid is gebaseerd op de visie die Feikje’s Berneplak heeft op de ontwikkeling van kinderen, opvoeden en kwaliteit bieden binnen de kinderopvang.

Naast de leidraad voor de opvang heeft het pedagogisch beleid ook als doel om ouders van de op te vangen kinderen te informeren over de werkwijze van Feikje’s Berneplak en de omgang met kinderen. Ook de GGD, gemeente en Gastouderbureau’s kunnen via het pedagogisch beleid inzicht krijgen in de werkwijze en visie van Feikje’s Berneplak.

Het Pedagogisch beleid is inzichtelijk op de opvang locatie. Alle ouders die voor de opvang van Feikje’s Berneplak kiezen ontvangen een informatieboekje met hierin het beleid. Tevens heeft ieder samenwerkend gastouderbureau een versie in haar bezit.