Vergrote opvang zekerheid

Vanaf september 2018 zal Jennie Roffel als Nanny Gastouder op donderdag middag van 14.00-19.00 uur de opvang voor Feikje waarnemen. Hierdoor vergroot de zekerheid van opvang voor de ouders. Mocht Feikje buiten deze tijden een keer onverhoopt uitvallen, waardoor zij de opvang niet kan verzorgen, staat Jennie voor de kinderen klaar.

Rust en continuiteit blijven intact door de locatie, de groepen en het dagritme met alle activiteiten die hierbij horen door te zetten. Jennie is geschoold, gecertificeerd, zelfstandig Nanny Gastouder, maar zal binnen de deuren van Feikje’s Berneplak volgens de Visie, Pedagogisch Beleid en Pedagogisch Werkplan van Feikje’s Berneplak te werk gaan. Alles blijft dus in alle rust doorgaan, met een extra vertrouw gezicht om op terug te vallen.