Pedagogische visie

De visie van Feikje’s Berneplak is dat het kínd centraal staat in een kwalitatief goede professionele kinderopvang met een sterke stimulering tot ouderbetrokkenheid.

Het bieden van het beste van 2 werelden uit de kinderopvang:

  • De professionaliteit en ervaring van de kinderopvang
  • De huiselijke warme welkome sfeer van de gastouder opvang

Het kind:

Bij Feikje’s Berneplak staat het kind centraal. Het kind krijgt alle ruimte om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Feikje’s Berneplak is een sociaal veilige omgeving, heeft een gevarieerd aanbod in activiteiten en er is genoeg ruimte en tijd om zelf te ontdekken. Kinderen kunnen zowel zelfstandig als in groepsverband leren en spelen.

Kwaliteit en professionaliteit:

Feikje’s Berneplak is een kwalitatief goede professionele kinderopvang die zich onderscheidt van het stoffige “oppas” imago van de gastouder. Goede scholing en regelmatige bijscholing, ervaring in verschillende takken van kinderopvang, up to date met de ontwikkelingen in de kinderopvang vanuit de overheid en een sterk gevoel van uitdragen van de visie op opvang en opvoeding. Het aanbieden van een optimaal kwalitatief goede invulling van de opvang waar middels een kind volgsysteem de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd en begeleid wordt.

Ouderbetrokkenheid:

Sterke stimulering van ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel bij Feikje’s Berneplak. Het gaat immers om hún kind. Doormiddel van gezinsuitjes, ouderavonden, thuisbezoeken, thema/nieuwskrantjes, besloten en afgeschermde facebookgroep met dagelijkse fotoverslagjes en mogelijkheid tot het in contact komen met elkaar.
Door de ouders bij de opvang te betrekken en hierin te investeren krijg je een goede band met elkaar en kom je goed op 1 lijn als het gaat om de opvoeding van het kind.

De 4 R-en van Feikje’s Berneplak:

Mijn visie is o.a. op de welbekende “3 R-en” gebaseerd: Rust, Regelmaat en Reinheid. Maar dan komt er bij mij nog 1 R van Ruimte bij. Wat ik onder deze “4 R-en” versta is:

  • Rust: Een rustige omgeving, met weinig prikkels (weinig tv, rustige warme kleuren, niet TE veel speelgoed aanbod tegelijk), waar kind en ouder zich op zijn gemak voelt. Prikkels worden gedoseerd en gericht aangeboden ter bevordering van de ontwikkeling.
  • Regelmaat: Een dagritme wat elke dag weer terugkomt zodat het kind weet wat er gaat gebeuren en wat hij kan verwachten. Ook is er natuurlijk regelmatig ruimte voor spontane activiteiten, ik introduceer dit altijd op dezelfde manier. Dit creëert voorspelbaarheid en vertrouwen.
  • Reinheid: Een goede algemene hygiëne en veiligheid vind ik vanzelfsprekend en leef ik ook duidelijk na. Zo kan uw kind(eren) zich optimaal ontwikkelen in een hygiënische, gezonde en veilige omgeving. Daarnaast staat reinheid op het sociale vlak, zoals eerlijkheid, in een hoog vaandel bij mij. Eerlijk naar mijzelf, de kinderen en de ouders. Eerlijkheid en consequent handelen gaan hier ook hand in hand. Ook op deze manier creëer ik voorspelbaarheid en openheid wat weer vertrouwen geeft.
  • Ruimte: Ruimte voor ieder individueel kind om zich in zijn eigen tempo te kunnen ontwikkelen, te spelen, zich te uiten, te leren, zichzelf te ontplooien, zich te hechten, samen te leren spelen. En ruimte om als groep een fijne sfeer te creëren wat bij de groep past.